AeroTech
RegisztrációA regisztrációhoz szükséges adatok
Felhasználói név:

Jelszó:

Jelszó ismét:

Tartózkodási hely:

E-mail cím:

Nyilatkozat:
Elolvastam és elfogadom a Használat feltételei szerződésbenfoglaltakat
Kérjük, hogy végezetül a következő, a spamküldő robotok kiszűrésére szolgáló kérdést is válaszolja meg.
A kérdésre a válasz az alábbi Szu-35Sz adatlapon található.

A repülőgép fegyverterhelése?

7 t 8 t
4 t 9 t
2 t 5.6 t
Regisztráció

Az űrlapon a tartózkodási hely megadása kivételével minden mező kitöltése kötelező.

A birtokunkba került adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

Az űrlap mezőinek kitöltése során a tartózkodási hely kivételével csak kisbetűk használhatók, továbbá ékezet nélküli karakterek.
Az Aerotech.Hu internetes oldal használati feltételei és jogi szabályozása ("Feltételek")

Az Aerotech.Hu fenntartói és kiadói ("Kiadók") engedélyezik a a Aerotech.Hu domain alatti oldalakra látógató felhasználók ("Felhasználók") számára az utóbbiakon keresztül megjelenő anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói ("Felhaszálók") pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások ("Szolgáltatások") használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket. Az oldalak használata. A Aerotech.Hu oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történő teljes vagy részleteiben történő reprodukálása csak a Kiadó írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. Ez alól kivételt képeznek az Aerotech.Hu Cikkek oldalán található írások promóciós vagy tájékoztatási céllal történő, de az írások teljes terjedelmének 10%-át (de legfeljebb 500 karaktert) meg nem haladó méretű részletek közlése, amely e jog visszavonásáig előzetes írásbeli felhatalmazás nélkül is engedélyezett. A Aerotech.Hu oldalain megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének további feltétele az eredeti forrás ("Aerotech.Hu") jól látható helyen és formában történő megjelölése, illetve on-line kiadványok esetén az anyagok eredeti fellelhetőségére (a Aerotech.Hu oldalaira) mutató hiperhivatkozás (link) elhelyezése a reprodukció mellett. Ezek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül. Felhasználó e-mail címének a Aerotech.Hu rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadók részére, hogy azok számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadók vállalják, hogy a Aerotech.Hu-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett e-mail címeket harmadik félnek a postafiók tulajdonosának engedélye nélkül nem adják ki, illetve, hogy felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére e-mail címét véglegesen törlik rendszereikből. Utóbbi törlés természetesen egyben a Aerotech.Hu regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti. A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére. Felhasználói közzétételek. A Aerotech.Hu támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a Aerotech.Hu keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a Aerotech.Hu felhasználóit képező egyének és szervezetek, valamint a Aerotech.Hu munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a Aerotech.Hu és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a Aerotech.Hu, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért. A Aerotech.Hu szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a Aerotech.Hu használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a Aerotech.Hu-n és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. A Aerotech.Hu felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a Aerotech.Hu szolgáltatásai segítségével. Anyagok a Aerotech.Hu-n történő megjelentetésével azok szerzői elismerik, hogy tulajdonosai és/vagy jogos felhasználói azoknak, vagy a tulajdonos kifejezett kérésére és engedélyével teszik közzé az szóban forgó információkat és/vagy szellemi alkotásokat. A Felhasználó elfogadja, hogy a szerzői jog hatálya alá tartozott alkotások a Aerotech.Hu szolgáltatásain keresztül történő publikálásával visszavonhatatlanul lemond azok feletti rendelkezési és hasznosítási jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. Bár a Kiadóknak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenőrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák. A Fórumban eszközölt duplikált postázás (ugyanaz a hozzászólás, téma felvetése több témában is), a hozzászólás azonnali törlését vonja maga után. Normális körülmények között nem vizsgáljuk azokat a privát elektronikus üzeneteket amelyek a Aerotech.Hu rendszerein keresztül, de nem a Aerotech.Hu részére kerülnek feladásra, azonban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az erre feljogosított hatóságoknak hivatalos eljárás keretében ilyen jellegű birtokunkba jutott információkat is kötelesek vagyunk kiszolgáltatni. A felhasználó elfogadja, hogy a Aerotech.Hu szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére a Aerotech.Hu üzemeltetőinek előzetes írásbeli engedélye nélkül. Szavatosság és Jótállás kizárása. A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A Aerotech.Hu ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A Aerotech.Hu nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A Aerotech.Hu oldalain fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak. Jogok visszavonása. A Aerotech.Hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a Aerotech.Hu bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját. Egyéb rendelkezések. Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak időről időre történő ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az időszerű, kötelező érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az Aerotech.Hu egyes oldalain megjelenő helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.

Az AeroTech.hu oldal egyes szolgáltatásaira vonatkozó használati feltételek az alábbi linkeken érhetőek el:

Fórum

>>>>>>